Aktualizováno 16.IX.2006

Dění ve čtvrté třídě

Ani na 4. třídu jsme si toho nenaplánovali málo. Během roku jsme vyrazili na několik jednodenních výletů na různá místa ČR, o kterých jsme se učili ve vlastivědě. Byli jsme na Řípu, na zámku Kačina, ve vodní elektrárně Štěchovice, ve sklárně v Nižboru, na hoře Blaník, za husity v Táboře a v Českém ráji. V lednu jsme se sešli na čaji o páté, v únoru jsme si společně se 4.B a se 3.A zabruslili na zimním stadionu. V dubnu proběhl tradiční velikonoční projektový den, který vypadal trochu jiak než v předchozích letech. Udělali jsme si vycházku na Dobešku, vyrobili jsme Moranu a Líto a shodili je z vyhlídky.

Mimořádnou událostí byl projektový den společný pro celý první stupeň. Děti z prvních až pátých tříd se rozdělily do několika skupin a každá se zabývala něčím jiným. V jedné se dělaly hokusy pokusy, v jiné se tančilo, v další se vyráběl ruční papír, v další se tvořily výtvarné symboly Afriky, v jedné dílně se zpívalo a v poslední bylo téma Příroda a my.

V červnu jsme vyrazili na dvoudenní výlet k Sázavě pod stany. Spali jsme v kempu v Pikovicích. Během výletu jsme plnili různé Bobříky (mlčení, odvahy, vaření, mrštnosti, zdatnosti aj.). Všichni jsme to zvládli výborně, i když někdo udělal Bobříka mlčení až na druhý pokus (cesta zpátky).

Školní rok jsme tradičně zakončili vystoupením v Branickém divadle. Naše letošní téma bylo večerníčkové.