Aktualizováno 30.III.2005

Dění ve třetí třídě

Tak a už jsme ve třetí třídě!!! Letos pro nás začala výuka anglického jazyka, na kterou jsme se všichni těšili. Učí nás paní učitelka Eva Dyková. Moc nás to s ní baví.

O letních prázdninách proběhly v Aténách olympijské hry. Inspirovali jsme se a naše paní učitelka nám zorganizovala Podzimní OH ve III.A. Rozdělili jsme se do týmů. Austrálie: Tomáš P., Vojta, Kristýnka, Daniel. Afrika: Alenka, Pavel, Kačenka, Kristinka. Evropa: Tomáš R., Láďa, Petruška. Amerika: Barborka, Viktorka, Adélka, Alenka. Asie: Honza, Eliška, Brian. Soutěžní disciplíny jsou všechny naše předměty.

V prvouce se učíme o svém městě. Vyrazili jsme tedy na poznávací vycházky do historické Prahy. 14.IX. jsme prošli Novým Městem pražským, 21.IX. Starým Městem pražským (strašně pršelo), 5.X. Malou Stranou a 12.X. Hradčany (to už byla pořádná zima). Vždycky druhý den po vycházce jsme si hráli na průvodce a turisty. Turisté toho o Praze hodně věděli a snažili se průvodce nachytat.

Společně se III.B jsme 23.IX. oslavili den podzimní rovnodennosti. Četli jsme si z knihy Františka Nepila Já Baryk, zpívali podzimní písničku Zdeňka Svěráka, mluvili o podzimních pranostikách a pak jsme postavili Krále podzimu.

Dne 1.X. k nám zavítali karatisti. Předvedli nám ukázkovou hodinu svého umění.

20.X. proběhla hodina hudební výchovy v Kulturním centru Novodvorská s folkovou skupinou Nezmaři na téma lidová píseň.

26.X. jsme měli netradiční hodinu dopravní výchovy se zpěvačkou Janou Rychterovou, šaškem a dvěma příslušníky dopravní policie.

Po půlroce se k nám nakrátko opět vrátila paní učitelka Marie, která nás učila střídavě s naší paní učitelkou. Byla u nás celý listopad.

Jako každý rok připomínáme si před Vánoci adventní období. Rozsvěcíme postupně svíčky na adventním věnci, zpíváme písničku a plníme adventní kapsičkový kalendář tajnými přáníčky (nesmí to ovšem být věci, které bychom si přáli najít pod stromečkem).

29. XI. jsme navštívili Branické divadlo a shlédli Vánoční pohádku.

V pátek 3.XII. přišlo do třídy několik Mikulášů, andělů a čertů. Řekli nám, co jsou zač, my jsme jim zazpívali a dostali jsme nadílku. Paní učitelka dostala bramboru.

14. XII. jsme jako každý rok upekli ve škole vánoční perníčky a o den později jsme je u paní učitelky doma ozdobili. Obsadili jsme celý byt, který jsme také "ozdobili".

16. XII. jsme se jeli do Kouřimi podívat na skanzen venkovských chalup s vánoční výzdobou.

21. XII. dopoledne jsme se III.B oslavili zimní slunovrat.

21. XII. odpoledne jsme společně s I. třídou, III.B, IV.B, V.A a V.B uspořádali vánoční trhy v naší škole. Utržili jsme 10.800,- Kč, které jsme poslali do stacionáře pro děti s kombinovanými vadami ve Rváčově u Lomnice nad Popelkou.

22. XII. jsme si udělali předvánoční posezení při čaji spojené s předáváním dárků. Zároveň listonoš roznášel vánoční dopisy.

Celý leden jsme se střídali v nemoci, i s paní učitelkou.

9. II. k nám přišel malý masopustní průvod.

8. II. jsme nahřáváním, rozpouštěním a sledováním zkoumali některé vlastnosti látek (cukr, sůl, kyslík vázaný ve vzduchu, modrá skalice).

10. II. se konal dlouho očekávaný Čaj o páté, na kterém jsme si vzájemně doporučovali nové knihy.

11. II. jsme si se zpěvačkou Janou Rychterovou v jejích písničkách zopakovali vyjmenovaná slova.

15. II. jsme si společně zahráli vybíjenou se III.B. Naše paní učitelky nás do družstev rovnoměrně namíchaly, abychom se nehádali. Dobře jsme si zahráli a opravdu jsme se nepohádali.

15. II. odpoledne se Pavel Zellner zúčastnil školního kola recitační soutěže, kde se ve své kategorii umístil na 2. místě.

V druhém pololetí jsme začali chodit na kurz plavání.

1. III. jsme zahájili Měsíc knihy. Tématem prvního týdne bylo "Čtu, čteš, čteme". V dalším týdnu jsme byli organizátory dětské petice na podporu zachování pobočky Městské knihovny v Braníku v ulici ke Krči. Na naší škole bylo sebráno 109 podpisů dětí a 18 podpisů dospělých. Zároveň jsme připravili a provedli v I. až IV. ročníku anketu o čtenářství. Výsledek? Čím jsme starší, tím méně čteme. Dále jsme v rámci mezitřídního literárního projektu uspořádali čtenou upoutávku našich oblíbených knih. Už jsme byli v I. a II. třídě, III.B a IV.B. Ještě půjdeme do IV.A. Spolužáci z těchto tříd se zase chystají se svými knihami k nám. Dalším literárně výtvarným počinem je práce na třídním časopisu - občasníku. Název ještě nemáme. Redakční radu už jsme zvolili, přispěvateli budeme všichni.

3. III. jsme dali semena fazole na vlhký podklad k vyklíčení. Ale zapomněli jsme je v pátek zalít. Přes víkend nám semena uschla. Už jsme je neoživili.

7. III. jsme zaseli znovu. Každý přinesl nějaká semena a seli jsme rovnou do půdy. Pilně jsme zalévali (o prázdninách paní učitelka). Pozorovali jsme, jak se rostlinkám daří, která roste rychleji atd.

Po jarních prázdninách nastala v naší třídě změna. Po délce jedné stěny byly vytvořeny police a přestěhovala se k nám školní knihovna. V odpoledních hodinách bude třída sloužit i jako studovna pro ostatní žáky.

21. III. společně se III.B jsme oslavili jarní rovnodennost.

23. III. proběhlo společné dopoledne zase se III.B, a to ve znamení Velikonoc. Pletli jsme pomlázky, tvořili kraslice, vyráběli piškotová kuřata, papírové slípky a miminka z těsta. Klukům pomáhal s pomlázkami Lukáš Vacek. Největší pomlázku udělal ze šestnácti prutů.