Aktualizováno 24. X. 2010

Hlavní stránka

Organizace školního roku 2010/11


Rozvrh hodin
P M
ČJ
ČlaS
ČlaS
Čt
Ú M
TV
ČJ
AJ
Čt
S M
AJ
HV
ČJ
TaTV
Č ČJ
M
ČlaS
Sloh
Čt
P M
AJ
ČJ
VaRČ
VaRČ
Plánované aktivity
16. září 2010 16.00
Koloběžkiáda
17. září 2010
dopoledne
F. Hrubín - 100. výročí narození
13. října 2010
dopoledne
Bruncvík a lev, divadlo Minor, 100 Kč
14. října 2010
dopoledne
Den bílé hole
4. listopadu 2010
17.00
Ovocný den
8. listopadu 2010
dopoledne
Dopravní výchova v ZŠ Jánošíkova
11. listopadu 2010
dopoledne
Výlet do příbramských dolů, 320 Kč
21. listopadu 2010
dopoledneSvětový den pozdravů
2. až 9. prosince 2010

Vápenka - škola v přírodě
13. prosince 2010
dopoledneDiv. představení v angličtině, divadlo Medvěd, 50 Kč
7. února 2011
dopoledneDopravní výchova v ZŠ Jánošíkova
21. února 2011
dopoledneMezinárodní den mateřského jazyka
26. března 2011
odpoledne První jarní cvrnknutí - vycházka
30. března 2011 dopoledne Marimba, divadlo Minor, 100 Kč
1. dubna 2011
večer
Noc s knihou
11. dubna 2011
dopoledne Dopravní výchova v ZŠ Jánošíkova
18. dubna 2011
17.00
Velikonoční trhy
20. dubna 2011
dopoledne Sny o bizonech, divadlo Minor, 80 Kč
28. dubna 2011
odpoledne Čarodějnice u Vltavy
4. května 2011
dopoledne Tvoříme spolu
1. června 2011
dopoledne
Školympiáda
17. června 2011
dopoledne
Dopravní výchova v ZŠ Jánošíkova

Organizace školního roku 2009/10

Rozvrh hodin
P ČJ M AJ ČlaS ČlaS
Ú ČJ  TV VaRČ ČJ
S ČJ M AJ AJ ČJ
Č ČJ M ČlaS  VaRČ VaRČ
P ČJ M HV TV ČJ
Projekty a akce I. stupně
24. září dopoledne Jana Rychterová - Dopravní výchova
15. října 17.00 Ovocný den
3. prosince dopoledne Mikuláš
14.-18. prosince Předvánoční týden se zpěvy
únor Den loutek
20. března 14.00 První jarní cvrnknutí
26. března 19.30 Noc s knihou
30. března 17.30 Velikonoční trhy
duben Čarodějnice
5. května dopoledne Projektový den - Tvoříme spolu
1. června dopoledne Školympiáda
červen Školní akademie


Organizace školního roku 2008/09

Rozvrh hodin
P ČJ M AJ Čt HV
Ú ČJ M Čt ČlaS  
S ČJ M VaRČ ČlaS
Č ČJ M VaRČ VaRČ  TV
P ČJ M Čt TV  
Projekty
říjen 08 Břetislav Pojar
říjen 08 Setkání s neslyšícími
říjen 08 90. výročí vzniku ČSR
listopad 08 Helena Zmatlíková
prosinec 08 Adventní zpívání
březen 09 Měsíc knihy
duben 09 Velikonoční trhy
květen 09 Tvoříme spolu
červen 09 Školympiáda
Mimoškolní akce
listopad 08 Čaj o páté
leden 09 Čaj o páté
únor 09 Návštěva divadla Minor
březen 09 Noc s knihou
březen 09 Vítání jara - kuličkiáda
červen 09 Výlet