Aktualizováno 16.IX.2006

Plány

Vyučovací předměty

ČJ Výuka podle osnov ZŠ obohacená o náročnější slohové úkoly
ČT Výuka podle osnov ZŠ s kladením důrazu na vytváření vztahu k hodnotné literatuře, filmu a divadlu
PS Výuka podle osnov ZŠ doplněná o dovednost vést si přehlednou úpravu sešitů ve všech předmětech
VL Výuka podle osnov ZŠ, zaměření na vytváření vztahu k místu, kde žijeme (obec, vlast)
AJ Výuka podle osnov ZŠ a mluvit, mluvit, mluvit
M Výuka podle osnov ZŠ s přidáním nestandardních slovních úloh a logických cvičení
Výuka podle osnov ZŠ, uvědomění vlastní zodpovědnosti za stav Země
VV Výuka podle osnov ZŠ, tvorba vztahu k umění, umět se dívat
HV Výuka podle osnov ZŠ radostně
Výuka podle osnov ZŠ, nejen být zručný, ale i umět pomoci
TV Výuka podle osnov ZŠ, pohyb jako součást zdravého životního stylu
Průřezová témata Ekologická výchova, osobnostní výchova, etická výchova, lidská práva, výchova ke zdraví (fyzickému i psychickému)


Projekty

Týdenní projekt My name is King (4.-8.9.) - environmentální výchova v divadle. Týdenní projekt zakončený třemi večerními vystoupeními dětí v Divadle Archa společně s mezinárodním tanečním souborem Deja Donne.
Jednodenní projekty společné pro první stupeň:
PODZIM - Den podzimní rovnodennosti
ZIMA - Vánoční trhy
JARO - DenZemě
LÉTO - Školympiáda
Celoroční projekt (cyklus osmi projektových dnů) s názvem UMÍM... společně s 5.B UMÍM CESTOVAT říjen (výlet)
UMÍM SE CHOVAT V DIVADLE listopad (návštěva div. představení)
UMÍM SLAVIT prosinec (host)
UMÍM SE OBLÉKAT leden (beseda s odborníkem)
UMÍM SE CHOVAT V RESTAURACI únor (návštěva restaurace s odborníkem na stolování)
UMÍM ZDRAVĚ ŽÍT březen (beseda s lékařem)
UMÍM BÝT PARTNEREM duben (beseda s psychologem)
UMÍM SE O SEBE POSTARAT květen (host)

Pro přiblížení předkládám stručný popis projektového dne UMÍM CESTOVAT.

Příprava:
Matematika - jízdní řády, ceny jízdenek, kapesné
Vlastivěda - orientace na mapě, turistické značky
Přírodověda - první pomoc
Hudební výchova - společná píseň
Sloh - zpráva do regionálního tisku (exkurze na poště)

Vlastní akce:
Jednodenní výlet.
Děti v předstihu dostanou zadán čas a místo odjezdu a příjezdu vlaku i cíl (zřícenina hradu). Musí se dokázat společně domluvit na zdravotníkovi, seznamu věcí, jídle a pití na celý den, musí najít cestu podle mapy, koupit si jízdenku, ...