Aktualizováno 16.IX.2006

Třídní duch

duch

Náš třídní duch by neměl nikoho vystrašit. Naopak. Je to chlapík veselý a přívětivý. Stará se o čistý vzduch mezi námi. Ne, že by nám otvíral okna a větral! Dělá to úplně jinak. Dbá na to, abychom k sobě byli upřímní, případné konflikty řešili hned, otevřeně a hlavně slovem, ne pěstí. Učí nás neponižovat druhého, chápat jeho jinakost a přijímat ji jako obohacení. Má radost, když si dokážeme vzájemně naslouchat nebo si odpustit. A to je hodně těžké! Vede nás ke starostlivosti o ty, kteří to právě potřebují. Hlídá si, abychom se nesrovnávali, kdo by snad mohl být v něčem lepší či horší. Náš třídní duch má s námi hodně starostí, ale máme díky němu ve třídě čistý vzduch.

Ve třetím ročníku se mezi námi najednou objevila sprostá slova. A jaká!! Třídní duch nám je pomáhá vyhánět. Dveřmi je vyhodí, oknem vlezou zpátky. A ještě s jedním nešvarem společně bojujeme. Zčistajasna někteří začali oslovovat své spolužáky příjmením místo křestním jménem. Duch jim pak ta jména připomíná. Vidíte, i letos se má co otáčet!

I ve čtvrté třídě má duch naší třídy co dělat. Mezi některými děvčaty se dost často objevuje choroba zvaná hádavice urážlivá, která někdy přechází až v pomluvnici ulhanou. U některých kluků zas propuká rvanice zákeřná. Vše jsou velmi nebezpečné a nakažlivé nemoci. Duch má tedy plné ruce práce s léčením těchto školních neduhů, kterých není málo. Letos na podzim onemocněla skoro celá třída, ale našemu strážci se naštěstí podařilo celou epidemii zvládnout. Nesmí však usnout na vavřínech. Musí být neustále ve střehu.

Po prázdninové dovolené má třídní duch opět co dělat. Choroby loňského roku, zdá se, jsou vyléčeny, ale objevily se věci nové. Páťáci si totiž myslí, že jim bude tašku do školy připravovat stále maminka, že jim doma i ve škole bude vše opakováno desetkrát a když něco zapomenou či popletou, dospělí to za ně vyřídí. Ale to jsou na omylu! A ON jim tedy letos musí stále připomínat, že věci na vyučování si žák v páté třídě připravuje rozhodně sám, různým organizačním instrukcím učitelek a učitelů naslouchá a řídí se jimi, pomůcky do školy nosí (!geometrie!). Za svoje školní fungování je zodpovědný žák sám a ne maminka (nepřipravila mi to) nebo učitelka (neříkala to). Ve školních záležitostech se páťák stává samostatným a třídní duch to letos musí ohlídat.